top of page

Deze valk was een van de eerste sculpturen die ik in Sloten maakt.

Altijd intrigerende vogel met zijn altijd parate scherpe blik.

bottom of page