Dit beeld 'Waakzaam en

trefzeker' siert

de hal van het

Hoofdkantoor van onze Koninklijke Luchtmacht